Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-17 Stoppdatum 2003-08-17
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 5217
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: