Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-17 Stoppdatum 2005-07-17
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 6090
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: