Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-14 Stoppdatum 2008-09-14
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2914
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: