Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS004, 2043 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-03 Stoppdatum 2001-08-03
Mängd (ton): 8,91 Kostnad totalt: 6887
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: