Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS004, 2043 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-24 Stoppdatum 2009-09-24
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 5974
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: