Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS009, 2048 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-29 Stoppdatum 1999-07-29
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 3692
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: