Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS009, 2048 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-18 Stoppdatum 2007-07-18
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1219
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: