Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS020, 2059 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-25 Stoppdatum 2010-09-25
Mängd (ton): 7,11 Kostnad totalt: 10511
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: