Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-21 Stoppdatum 2002-07-21
Mängd (ton): 6,88 Kostnad totalt: 5463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: