Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-31 Stoppdatum 2004-07-31
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 5563
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: