Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-13 Stoppdatum 2008-09-13
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 5828
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: