Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS024, 2063 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-11 Stoppdatum 2006-07-11
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 4541
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: