Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS024, 2063 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-22 Stoppdatum 2002-07-22
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 4089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: