Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-02
Mängd (ton): 17,67 Kostnad totalt: 13005
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: