Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-30 Stoppdatum 2004-07-30
Mängd (ton): 14,94 Kostnad totalt: 13969
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: