Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-13 Stoppdatum 2008-09-13
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 8159
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: