Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-23 Stoppdatum 2009-09-23
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 8513
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: