Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS025, 2064 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-02
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt: 12871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: