Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-17 Stoppdatum 2004-04-17
Mängd (ton): 3,13 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: