Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAD008, 2076 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-22 Stoppdatum 2010-09-22
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 7312
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: