Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS005, 2086 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-27 Stoppdatum 2000-07-27
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 4334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: