Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS005, 2086 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-17 Stoppdatum 2002-07-17
Mängd (ton): 6,20 Kostnad totalt: 4818
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: