Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS005, 2086 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-03 Stoppdatum 1998-08-03
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 4557
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: