Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS008, 2089 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-25 Stoppdatum 2000-07-25
Mängd (ton): 3,90 Kostnad totalt: 2884
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: