Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS008, 2089 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-18 Stoppdatum 2002-07-18
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt: 3186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: