Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS008, 2089 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-01
Mängd (ton): 8,41 Kostnad totalt: 6366
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: