Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-15 Stoppdatum 1994-08-15
Mängd (ton): 18,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: