Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-26 Stoppdatum 2000-07-26
Mängd (ton): 18,10 Kostnad totalt: 13356
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: