Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-26 Stoppdatum 2004-07-26
Mängd (ton): 18,14 Kostnad totalt: 16967
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: