Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-16 Stoppdatum 2006-07-16
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 20538
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: