Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-05 Stoppdatum 2008-09-05
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 25207
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: