Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-01-31 Stoppdatum 2001-01-31
Mängd (ton): 4,32 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: