Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS023, 2104 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-17 Stoppdatum 2010-09-17
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 5941
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: