Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-02-02 Stoppdatum 2001-02-02
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: