Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-19 Stoppdatum 2002-07-19
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: