Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-28 Stoppdatum 2004-07-28
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1890
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: