Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-15 Stoppdatum 2006-07-15
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2168
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: