Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-04 Stoppdatum 2008-09-04
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2768
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: