Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-26 Stoppdatum 2000-07-26
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1442
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: