Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS032, 2113 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-26 Stoppdatum 2000-07-26
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 3609
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: