Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS032, 2113 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-02 Stoppdatum 1998-08-02
Mängd (ton): 5,26 Kostnad totalt: 3981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: