Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-01 Stoppdatum 2002-08-01
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 7599
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: