Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-24 Stoppdatum 2004-09-24
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 14122
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: