Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-10 Stoppdatum 2006-08-10
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 17740
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: