Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-30 Stoppdatum 1998-07-30
Mängd (ton): 10,52 Kostnad totalt: 7963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: