Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-02-03 Stoppdatum 2001-02-03
Mängd (ton): 9,77 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: