Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Siggasjön, 101030 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-02-04 Stoppdatum 2001-02-04
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: