Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-01 Stoppdatum 2002-08-02
Mängd (ton): 18,50 Kostnad totalt: 27565
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: