Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-17 Stoppdatum 2004-09-17
Mängd (ton): 19,40 Kostnad totalt: 27955
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: