Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-09 Stoppdatum 2006-08-09
Mängd (ton): 19,10 Kostnad totalt: 33883
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: